Mijn favorieten

Al onze leveringen en diensten geschieden conform de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) welke op uw eerste verzoek kan worden toegezonden. De boekenrode vestigingen in Groningen en Assen zijn gescheiden financiële en juridische entiteiten en worden gedreven onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van respectievelijk W.B. Muller Consultancy (vestiging Groningen) en Goulmy Consultancy (vestiging Assen) beiden handelend onder de naam Boekenrode (bedrijfs)makelaars & taxateurs.