Terug naar de resultaten
Te huur
Gedempte Zuiderdiep 114 in Groningen 9711 HM

Gedempte Zuiderdiep 114

9711 HM Groningen
Huurprijs € 995,- p.m. Beschikbaar

Omschrijving

== KARAKTERISTIEKE ZELFSTANDIGE WINKEL OF KANTOORRUIMTE VAN CIRCA 60 M² OP BEGANE GROND AAN HET ZUIDERDIEP == GELEGEN NABIJ CENTRUM VAN GRONINGEN == BESCHIKT OVER EEN EIGEN PANTRY EN TOILET == Gedempte Zuiderdiep 114, 9711 HM te Groningen. Dit karakteristieke object (gemeentelijk monument) is gelegen aan de zuidelijke kant van het Gedempte Zuiderdiep. Dankzij de goed bewaarde en historische...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Winkelruimte Totale vloeroppervlakte 60 m² In units vanaf 60 m² Aantal lagen 1
Lees meer

Omschrijving

== KARAKTERISTIEKE ZELFSTANDIGE WINKEL OF KANTOORRUIMTE VAN CIRCA 60 M² OP BEGANE GROND AAN HET ZUIDERDIEP == GELEGEN NABIJ CENTRUM VAN GRONINGEN == BESCHIKT OVER EEN EIGEN PANTRY EN TOILET ==

Gedempte Zuiderdiep 114, 9711 HM te Groningen.

Dit karakteristieke object (gemeentelijk monument) is gelegen aan de zuidelijke kant van het Gedempte Zuiderdiep. Dankzij de goed bewaarde en historische gevel heeft het object een zeer fraai aangezicht. Het object is thans nog in gebruik
als een kunst en nostalgie winkel maar per medio december 2019 beschikbaar voor de verhuur.

Thans bieden wij circa 60 m² gelegen op de begane grond aan. De frontbreedte bedraagt circa 5.5 m en de diepte circa 11 m. Dankzij de grote raampartijen aan de straatkant van het object heeft u veel mogelijkheid tot het uiten van reclame c.q. naamsvermelding of voor het etaleren van goederen. Het betreft een open en hoge ruimte welke is o.a. voorzien van een pantry en een toilet. De ruimte leent zich ideaal als winkel, kantoor of praktijkruimte.
Het object zal nog van buiten geheel worden geschilderd. In de basis wordt het object casco opgeleverd, in nader overleg met verhuurder en tegen nader overeen te komen condities zijn er mogelijkheden qua opleveringsniveau.

Het opgegeven metrage is indicatief. Er kunnen geen derhalve geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

LOCATIE:
Centrumlocatie

BEREIKBAARHEID:
Per openbaar vervoer:
Aan de voorzijde van het object bevinden zich bushaltes. Het Centraal Station is op circa 5 loopminuten.

Per auto:
Voor stadse begrippen goed.

PARKEREN:
Het object bevond zich aan de zuidelijk kant van het Gedempte Zuiderdiep. Gelegen aan de aanrijroute naar diverse parkeergelegenheden. Er bevinden zich betaald parkeerplaatsen aan de voorzijde aan de straat.

OPLEVERINGSNIVEAU:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd onder meer voorzien van een Pantry en Toilet.
Het gehele object zal nog van buiten geheel worden geschilderd.
Aanpassingen aan de basis casco oplevering door de verhuurder en in overleg met huurder is mogelijk tegen nader overeen te komen huurcondities.

Onderhoud, herstel en vervanging van bovenstaande is des huurders daar waar niet opgenomen in de algemene bepalingen en eventuele bijzondere bepalingen.

HUURPRIJS:
€ 995,- per maand te vermeerderen met servicekosten en de verschuldigde BTW over de huur en servicekosten.

BTW:
Over de huur en servicekosten is de wettelijke BTW verschuldigd.

SERVICEKOSTEN:
Het verrekenbaar voorschotbedrag servicekosten ten behoeve van de door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten bedraagt € 195,- per maand te vermeerderen met BTW. De servicekosten worden op voorschotbasis voldaan. Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

LEVERINGEN EN DIENSTEN:
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten (inclusief BTW) worden o.a. geleverd (voor zover aanwezig en van toepassing in het object):

• Gas, water- en elektraverbruik, inclusief vastrecht, individueel en aandeel algemene ruimten;
• Gebruikersheffingen en Gemeentelijke belastingen etc.;
• Verzorging van afvoer van huisvuil, containerhuur e.d.;
• Assurantiepremie binnen en buitenbeglazing;
• Verzorging van afvoer van huisvuil, containerhuur e.d.;
• De betaling van lonen, beheerskosten, belastingen en sociale lasten van personeel dat (mede) ten behoeve van het gehuurde in dienst is van
• Overige leveringen en diensten voor zover van toepassing;
• Administratiekosten van 5% over de totale kosten van leveringen en diensten en speciale voorzieningen.

HUURTERMIJN:
De huurtermijn en aansluitende verlengingstermijnen gaat in overleg.

OPZEGTERMIJN:
Een opzegtermijn gaat in overleg.

BETAALTERMIJN:
Huur en servicekosten dienen per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan, inclusief en de verschuldigde BTW over de huur en servicekosten.

ZEKERHEIDSSTELLING:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 (drie) maanden betalingsverplichting inclusief BTW.

INDEXERING:
Jaarlijks voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum op basis van het CPI- alle bestedingen afgegeven door het CBS (2015=100).

HUUROVEREENKOMST:
Standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), welke gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), aangevuld met van toepassing zijnde bijzondere bepalingen.

GEBRUIK EN BESTEMMING:
Centrum - 2
Artikel 5.1 conform het bestemmingsplan;
De voor 'centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Detailhandel, met dien verstande dat detailhandel op de verdieping(en) uitsluitend is toegestaan als deze functie eveneens op de begane grond is gevestigd;
b. Zakelijke en maatschappelijke dienstverlening;
c. Wonen, met inbegrip van bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen, kamerverhuur en logies met ontbijt, met dien verstande dat:
1. de functie wonen, met uitzondering van de entree, niet is toegestaan op de begane grond, behoudens bestaand gebruik voor wonen op de begane grond;
2. logies met ontbijt uitsluitend is toegestaan in de woning en ten behoeve hiervan maximaal twee (slaap)kamers voor toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt en het wonen de hoofdfunctie blijft;
d. Daghoreca;
e. Horeca - 1, horeca - 2 en horeca - 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3', met dien verstande dat:
1. deze functie uitsluitend op de begane grond, dan wel in het souterrain en de daarboven gelegen bouwlaag, is toegestaan;
2. deze functie tevens op de verdiepingen is toegestaan voor zover het bestaand gebruik betreft, mits deze functie beperkt blijft tot de bestaande oppervlakte;
3. deze functie ter plaatse van de aanduiding 'horeca uitgesloten' niet is toegestaan;
f. Horeca - 1, horeca - 2, horeca - 3 en horeca - 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4', met dien verstande dat:
1. deze functie uitsluitend op de begane grond is toegestaan;
2. deze functie tevens op de verdiepingen is toegestaan voor zover het bestaand gebruik betreft, mits deze functie beperkt blijft tot de bestaande oppervlakte;
g. Horeca - 5, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5',
h. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidszoneringplichtige en risicovolle inrichtingen;
i. bedrijven als bedoeld in de categorieën 3.1 en 3.2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidzoneringplichtige en risicovolle inrichtingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', met dien verstande dat als categorie 3.2-bedrijf uitsluitend een bedrijf in hout en metaalbewerking (stadswerkplaats) is toegestaan;
j. Een automatiek, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - automatiek', met dien verstande dat:
1. deze functie uitsluitend op de begane grond is toegestaan;
2. deze functie tevens op de verdiepingen is toegestaan voor zover het bestaand gebruik betreft;
k. Een studentensociëteit, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - studentensociëteit';
l. Casino's, ter plaatse van de aanduiding 'casino';
m.Een amusementshal, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - amusementshal';
n. Cultuur en ontspanning, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning';
o. Seksinrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting', voor zover het de bestaande seksinrichtingen betreft;
p. Parkeergarages, al dan niet ondergronds, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
q. (Fiets)parkeervoorzieningen;
r. Nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
s. Culturele voorzieningen in de vorm van musea, expositieruimten en galerieën;
t. Sport;
u.Additionele voorzieningen.

Huurder is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij de dienst Ro/EZ van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1 (Europapark). Tel: 050 – 367 81 11

Voor meer informatie of een bezichtiging neem graag contact met ons op. Wij geven u graag een rondleiding!

BOEKENRODE bedrijfsmakelaars & taxateurs
Vestigingen in: Groningen - Assen
Boekenrode is een full service makelaarskantoor op het gebied van Bedrijfshuisvesting, Woningen, Beleggingen, Ontwikkeling en Taxaties.

Bezoekadres: “Schnitgerhuys” Ubbo Emmiussingel 19 te Groningen.
Tel: 050 – 76 76 690

Uw dienstverleners in Bedrijfshuisvesting:
Wouter Muller
Tom Rotensen

DISCLAIMER:
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op internetsites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook van deze inhoud, waaronder zowel tekst als foto’s, en/of commercieel gebruik is niet toegestaan. Aan de inhoud van deze en overige informatie alsmede eventuele bijlagen kunnen nimmer rechten worden ontleend. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Deze informatie is onder voorbehoud definitieve goedkeuring opdrachtgever/eigenaar.
Overdracht Status Beschikbaar Huurprijs € 995,- per maand Aanvaarding in overleg Aanvaarding toelichting per medio december 2019 beschikbaar BTW van toepassing Ja Servicekosten € 195,00 per maand Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Soort Object Winkelruimte Totale vloeroppervlakte 60 m² Verkoopoppervlakte 50 m² Frontbreedte 550 cm Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen In units vanaf 60 m² Aantal lagen 1 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig Horeca toegestaan Ja Welstandsklasse B2
Hoofdfunctie
Winkelruimte
Oppervlakte
60 m²
In units vanaf
60 m²
Verkoop vloeroppervlakte
50 m²
Frontbreedte
550 cm
Verdiepingen
1
Welstandsklasse
B2
Publieksgerichte dienstverlening
Ja
Detailhandel
Ja
Showroom
Ja
Horeca toegestaan
Ja
Route van naar Gedempte Zuiderdiep 114, 9711 HM Groningen
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.