Terug naar de resultaten
Te huur
Energieweg 7 in Groningen 9743 AN

Energieweg 7

9743 AN Groningen
Huurprijs € 45.000,- p.j. Beschikbaar

Omschrijving

== CIRCA 1.000 M² COMMERCIELE RUIMTE BIJ BEDRIJVENTERREIN HOENDIEP == PERIFERE DETAILHANDEL CONFORM BESTEMMINGSPLAN TOEGESTAAN == ZEER GOEDE BEREIKBAARHEID VANAF DE RINGWEG == O.A. VOORZIEN VAN GLASPUI RONDOM, OVERHEADDEUR, ENTREE, TOILETGROEP EN KEUKEN == GEHUURDE: Energieweg 7, 9743 AN te Groningen. Meubelboulevard Hoendiep is gelegen op het gemengde bedrijventerrein Hoendiep aan de westzijde...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1000 m² In units vanaf 1000 m² Aantal lagen 1
Lees meer

Omschrijving

== CIRCA 1.000 M² COMMERCIELE RUIMTE BIJ BEDRIJVENTERREIN HOENDIEP == PERIFERE DETAILHANDEL CONFORM BESTEMMINGSPLAN TOEGESTAAN == ZEER GOEDE BEREIKBAARHEID VANAF DE RINGWEG == O.A. VOORZIEN VAN GLASPUI RONDOM, OVERHEADDEUR, ENTREE, TOILETGROEP EN KEUKEN ==

GEHUURDE:
Energieweg 7, 9743 AN te Groningen.

Meubelboulevard Hoendiep is gelegen op het gemengde bedrijventerrein Hoendiep aan de westzijde van de stad Groningen. De detailhandel op dit terrein is geconcentreerd aan de zuidzijde van het terrein langs de weg Hoendiep. Het aanbod op het winkelgebied Hoendiep is fors, en bestaat voornamelijk uit aanbieders in de groep “In/om Huis”. Binnen deze groep gaat het vooral om de hoofdbranche wonen, inclusief slapen, babyartikelen en keukens. Het betreft dan ook echt een meubel- of woonboulevard. Het aanbod op het Hoendiep is bijna 51.000 m² winkelvloeroppervlak (wvo).

Thans wordt hier circa 1.000 m² commerciële ruimte aangeboden. De ruimte is verdeeld in de begane grond met een eigen entree bestaande uit circa 890 m² en een verdieping van circa 110 m² met enkele kantoorunits. De begane grond is onderverdeeld in een opslagruimte van circa 100 m² met een eigen overheaddeur. Verder bevinden zich op de begane grond een aantal (kantoor) units, een keuken en een toiletgroep.

Door de volledige raampartij rondom is het ideaal in combinatie met bijvoorbeeld showroom. Aan de andere zijde van het object bevindt zich Prokan Kantoorartikelen met ook een postbusverzamelpunt van PostNL.

Het opgegeven metrage is indicatief. Er kunnen geen derhalve geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

LOCATIE:
Gelegen bij de meubelboulevard Hoendiep, nabij de ringweg met aansluitingen op de A7 en de A28. 

BEREIKBAARHEID PER OPENBAAR VERVOER:
Op circa 100 m bevindt zich een bushalte.

BEREIKBAARHEID PER AUTO:
Het object is gelegen nabij de op en afrit van de ring Groningen en derhalve zeer goed bereikbaar. Het centrum van Groningen bevindt zich op 5 auto minuten afstand.

PARKEREN:
Er zijn een aantal parkeerplaatsen beschikbaar op het eigen parkeerterrein. In de omgeving is het vrij parkeren.

OPLEVERINGSNIVEAU:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd ‘as- is’
Onderhoud, herstel en vervanging is des huurders daar waar niet opgenomen in de algemene bepalingen en eventuele bijzondere bepalingen.

HUURPRIJS:
€ 45.000,- per jaar te vermeerderen met servicekosten en de verschuldigde BTW over de huur en servicekosten.

HUURPRIJS PARKEERPLAATSEN:
De aantal bijgelegen parkeerplaatsen zijn inbegrepen in de huurprijs

HUURTERMIJN:
De huurperiode en aansluitende verlengingsperioden gaat in onderling overleg.

I.v.m. Mogelijke woonontwikkeling in de toekomst wordt hier door verhuurder rekening mee gehouden in de huurovereenkomst en huurtermijn.

WEDERZIJDSE OPZEGTERMIJN:
De wederzijdse opzegtermijn gaat in onderling overleg.

LEVERINGEN EN DIENSTEN VERHUURDER:
Door of vanwege Verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd:

- Gasverbruik en energiebelasting;
- Elektraverbruik en Energiebelasting;
- Water en waterschapsbelasting;
- Overige (gemeentelijke) belastingen welke aan huurder toekomen;
- Alle overige kosten welke aan verhuurder in rekening worden gebracht doch aan huurder toekomen 

SERVICEKOSTEN:
€ 4.800,- per jaar te vermeerderen met de verschuldigde BTW. De overige kosten, gebruikerslasten en heffingen komen rechtstreeks voor rekening van huurder.

BETAALTERMIJN:
Huur en servicekosten dienen per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan, inclusief en de verschuldigde BTW over de huur en servicekosten.

ZEKERHEIDSSTELLING:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 (drie) maanden betalingsverplichting inclusief BTW.

INDEXERING:
Jaarlijks voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum op basis van het CPI- alle huishoudens afgegeven door het CBS (2015=100).

HUUROVEREENKOMST:
Standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), welke gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), aangevuld met van toepassing zijnde bijzondere bepalingen.

GEBRUIK EN BESTEMMING:
Huurder is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij de dienst Ro/EZ van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1 (Europapark). Tel: 050 – 367 81 11 en www.bestemmingsplannen.groningen.nl Wij adviseren u altijd zelf bij de gemeente langs te gaan en te informeren of uw voorgenomen gebruik is toegestaan!

het huidige bestemmingsplan Hoendiep 2008 geeft o.a. aan:

5.1 Bestemmingsomschrijving
De op de kaart voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende 'Lijst van Bedrijfstypen', met uitzondering van geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat maximaal 50% van het brutovloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter plaatse gevestigd bedrijf;
b. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 4.2 van de bij dit plan behorende 'Lijst van Bedrijfstypen', met dien verstande dat deze bedrijfscategorieën uitsluitend zijn toegestaan voor zover aan de grond op de kaart de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 4' is gegeven en geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen hieronder niet zijn begrepen;
c. detailhandel in volumineuze goederen, waaronder wordt verstaan:
1. detailhandel in auto's, boten en caravans;
2. detailhandel in kampeerartikelen;
3. detailhandel in landbouwwerktuigen;
4. detailhandel in grove bouwmaterialen;
5. bouwmarkten;
6. tuincentra;
7. detailhandel in keukens en sanitair;
8. inrichtingscentra voor kantoorinterieur;
9. grootschalige detailhandel in meubelen en woninginrichting, met dien verstande dat: deze slechts mag worden uitgeoefend voor zover aan de gronden op de kaart de aanduiding 'detailhandel perifeer' is gegeven; detailhandel in niet-volumineus, branchevreemd assortiment is toegestaan, echter uitsluitend als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse gevestigd detailhandelsbedrijf, als bedoeld in de aanhef van dit sublid, en mits de omvang niet meer bedraagt dan 10% van de totale verkoopvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m2 per vestiging; detailhandel in voedings- en genotmiddelen, niet is toegestaan.
d. kantoren tot een maximum van 500m2 bruto vloeroppervlak per perceel;
e. kantoren, met dien verstande dat deze functie alleen is toegestaan voor zover aan de gronden op de kaart de aangeduiding 'kantoor' is gegeven; f. dienstverlening met dien verstande dat deze functie alleen is toegestaan voor zover aan de gronden op de kaart de aanduiding 'dienstverlenende functie' is gegeven;
g. horecabedrijven in de categorieën horeca-1, horeca-2 en horeca-3, met dien verstande dat:
1. deze functie uitsluitend is toegestaan voor zover aan de gronden op de kaart de aanduiding 'horeca' is gegeven;
2. voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aangeduiding 'specifieke vorm van horeca - 1', deze functie een onzelfstandig onderdeel vormt van een ter plaatse gevestigd detailhandelsbedrijf als bedoeld in lid 5.1., sub c en maximaal 10% van de verkoopvloeroppervlakte bedraagt;
h. maatschappelijke dienstverlening, met dien verstande dat de functie kinderopvang uitsluitend is toegestaan voorzover aan de gronden op de kaart de aanduiding 'detailhandel perifeer' is gegeven en kan voldoen aan de externe veiligheidseisen;
i. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met dien verstande dat deze functie alleen is toegestaan voor zover aan de gronden op de kaart de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG' is gegeven;
j. een aardgastransportleiding, uitsluitend voor zover aan de gronden op de kaart de aanduiding 'aardgastransportleiding' is gegeven;
k. wegen, voet- en fietspaden;
l. groenvoorzieningen;
m. water;
n. additionele voorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen.

Voor meer informatie of een bezichtiging neem graag contact met ons op. Wij geven u graag een rondleiding!

BOEKENRODE bedrijfsmakelaars & taxateurs
Vestigingen in: Groningen - Assen
Boekenrode is een full service makelaarskantoor op het gebied van Bedrijfshuisvesting, Woningen, Beleggingen, Ontwikkeling en Taxaties.

Bezoekadres: “Schnitgerhuys” Ubbo Emmiussingel 19 te Groningen.
Tel: 050 – 76 76 690

Uw dienstverleners in bedrijfshuisvesting:
Wouter Muller
Tom Rotensen

DISCLAIMER:
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op internetsites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook van deze inhoud, waaronder zowel tekst als foto’s, en/of commercieel gebruik is niet toegestaan. Aan de inhoud van deze en overige informatie alsmede eventuele bijlagen kunnen nimmer rechten worden ontleend. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Deze informatie is onder voorbehoud definitieve goedkeuring opdrachtgever/eigenaar.
Overdracht Status Beschikbaar Huurprijs € 45.000,- per jaar Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Servicekosten € 4.800,00 per jaar Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1000 m² Vrije hoogte 300 cm Parkeergelegenheid Parkeerpl. niet overdekt 14 parkeerplaats(en) Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen In units vanaf 1000 m² Aantal lagen 1 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig Nevenbestemming Winkelruimte
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Overheaddeuren, toilet, pantry
Prijs
€ 45.000,-
BTW belast
Ja
Oppervlakte
1000 m²
In units vanaf
1000 m²
Vrije hoogte
300 cm
Vrije overspanning
5 m
Functie
Winkelruimte
Oppervlakte
790 m²
In units vanaf
790 m²
Verkoop vloeroppervlakte
790 m²
Detailhandel
Ja
Showroom
Ja

Plattegronden

Energieweg 7 in Groningen 9743 AN Energieweg 7 in Groningen 9743 AN

360° Foto's

Route van naar Energieweg 7, 9743 AN Groningen

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.